zeil met een las op de schoot
Dit komt zelden voor op de Nederlandse visserij schepen ,soms als gaffeltopzeil op een vrachtschip.
maar is toch wel leuk om te weten.
het opmeten van deze zeilen gaat natuurlijk het zelfde als elk ander 3 hoekig zeil of het nu een fok, kluifer of een gaffeltopzeil is dat maakt niks uit maar het berekenen werkt wel even anders.
het is een hele klus maar als je de volgorde van formules aanhoud en de uitkomsten overzichtelijk opschrijft
moet het lukken. als je alles hebt gehad kan je de uitkomsten in een zeilbestek opschrijven,,,,,sucses


omdat hier nogal wat maten en uitkomsten bijkomen heb ik ,elke hoek, elk snijpunt,en elke lijn die  
belangrijk is een letter toegekend, zo blijft het hopelijk overzichtelijk.

gegeven
voorlijklengte..........T N
onderlijklengte........N S
achterlijklengte........T S
doekbreedte.............K B
zeil met schootlasgevraagd
                    lengte lijn A
                    lengte lijn L
                    hoogte van de driehoek lijn H
                    hoogte van top driehoek lijn HT
                    hoogte van basis driehoek lijn HB
                    gilling voorlijk lijn L
                    gilling voorlijk lijn A
                    gilling op lijn H van het bovendste gedeelte (top)
                    gilling op lijn H van het onderste gedeelte (basis)

   het top gedeelte van dit zeil loopt dus van punt
   T naar S en lengte L.
   het basis gedeelte loopt van S naar N en lengte A.
   wij verdelen het  zeil in twee driehoeken.
   elke driehoek heeft zijn eigen hoogte (HB) en (HT).
   deze hoogtelijnen worden gebruikt om de gillingen te
   berekenen  voor de kleden op de lasnaad lijn H

   omdat er geen vertikaal lopende kleden in het onderlijk    
   uitkomen kan je hier geen verbrede naden maken.
   de verbrede naad word nu op de lasnaad gezet lopend   
   vanuit de schoothoek (breed) naar het voorlijk (smal).

om wat extra vorm in dit zeil te zetten reken je 3% van de voorlijklengte bij de bestaande lengte,,dit word later met het lijken weer ingenomen en kom je uit op de opgemeten voorlijklengte

alvorens we beginnen met het topgedeelte moeten we eerst het punt bepalen waar de hoogte lijn van het gehele zeil lijn H het voorlijk haaks doorsnijd,dit doen we op de volgende manier,,,

lengte lijn A = (TN X TN)+ (NS X NS) - (ST X ST)
                  2 X NT

  dit is het punt waar de lijn H het voorlijk doorsnijd in twee lengte,s en
het hele zeil in twee driehoeken verdeeld

nu nog even de lengte van die lijn H
       H =   de wortel uit (NS x NS) - (A x A)

en de lengte van lijn L    is eenvoudig   L =  NT - A

dan hebben we nu genoeg gegevens om het top gedeelte te berekenen

gegeven                                                            gevraagd
doekbreedte.........KB                                                         lengte....................PS
onderlengte...........H                                                          hoogte..................HT
achter.....................ST                                                          aantal kleden
voor........................L                                                           gilling op lijn.........L
                                                                                              gilling op lijn.........H
PS =  (TSxTS)+(HxH) -L
                 2 x TS

HT = de wortel uit (HxH)-(PSxPS)

aantal kleden = HT delen door KB

gilling op lijn L  = TP delen door het aantal kleden

gilling op lijn H  = PS delen door het aantal kleden                   
___________________________________________________________________________________
                                                                  nu het Basis gedeelte

gegeven                                                   gevraagd  
onderlijklengte......NS                                               lengte...............QS
lijn H.......................H                                                 hoogte.............HB
lijn A.......................A                                                 aantal kleden
                                                                                     gilling op lijn ...H
                                                                                     gilling op lijn ...A

QS  =    (SN x SN)+(H x H) - (A x A)
                           2 x NS

HB = de wortel uit (H x H) - (QS x QS)

aantal kleden = HB delen door KB

gilling op lijn H = QS delen door het aantal kleden

gilling op lijn A = NQ delen doot het aantal kleden

om de kleden en gillingen uit elkaar te houden is het belangrijk om ze te een naam te geven  
je kan bijvoorbeeld de zeilen in het topgedeelte de letter T meegeven
en voor het basisgedeelte de letter B

schrijf op elk kleed waar de las  komt te zitten het woord las
dit om te voorkomen dat je een kleed ondersteboven vastnaaid!!

dus op kleed 1 van het topgedeelte staat  T1 en onderaan op dat kleed staat las
en op kleed 1 van het basisgedeelte staat  B1 en bovenaan op dat kleed staat las

schrijf de uitkomsten in dit  zeilbestek

 TOP
achterlengte
voorgilling
op lijn L
ondergilling
op lijn H
voorlengte
T1
T2
T3
T4

Basis
achterlengte
bovengilling op lijn H
voorgilling
op lijn A
voorlengte
B1
B2
B3
B4
om de totale oppervlakte te berekenen doe je  (A+L) x (H:2)

terug naar  start